NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Łącznie 986 uczniów rozpoczyna dzisiaj, 1 września, nowy rok szkolny na terenie gminy Słopnice i od jutra zacznie naukę przedmiotów. W szkołach podstawowych będzie uczyło się 695 uczniów, a w przedszkolu 291 dzieci. Uczniowie i nauczyciele wracają do szkół po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Do klas I-VIII uczęszczać będzie łącznie 695 osób podzielonych na 39 oddziałów, w tym 96 uczniów klas I. Największa liczba uczniów, bo aż 376 rozpocznie edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Będą oni tworzyć 16 oddziałów. Zgodnie z aktualnymi danymi najmniej uczniów tj. 52, będzie w tym roku szkolnym uczyć się w Szkole Podstawowej nr 4.

 

 

Najmłodsze dzieci tj. w wieku 3-6 lat rozpoczynające naukę w przedszkolach oraz klasach „zerowych”, w liczbie 291 utworzą łącznie 13 oddziałów. Najwięcej przedszkolaków uczęszczać będzie do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych - 172 dzieci. Natomiast do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych uczęszczać będzie 67 dzieci, które utworzą 3 oddziały. Dwa oddziały przedszkolne funkcjonować będą w Szkole Podstawowej Nr 3 i jeden oddział w Szkole Podstawowej Nr 4.

 

Samorząd gminy zapewnia bezpłatny przejazd środkami komunikacji publicznej tylko uczniom zamieszkującym w obwodzie szkoły, których droga z domu do szkoły przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkola,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniu w zakresie zakażenia Covid-19 pozostali uczniowie, którzy nie spełniali wspomnianych wymogów, nie będą mogli korzystać z dowozu organizowanego przez gminę.

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się we wtorek, 1 września 2020 r. i zakończą w piątek, 25 czerwca 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 r., przerwa wiosenna od 1 do 6 kwietnia 2021 r. Termin ferii zimowych w województwie małopolskim wypada 15-28 lutego 2021 r.

 

WIĘCEJ NA TEMAT organizacji nowego roku szkolnego można znaleźć na stronie MEN.

 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy spokojnego i pomyślnego roku szkolnego, owocnej pracy i wielu sukcesów.