#SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Dzisiaj rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020. Przeprowadzony zostanie na terenie całego kraju i potrwa do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Obowiązek spisowy

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

 

Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do swojego Gminnego Punktu Spisowego gdzie będą udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer

  •  22 279 99 99 wew., wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

 

Infolinia spisowa

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

 

List Prezesa GUS

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu. Po wejściu na stronę  internetową GUS https://spisrolny.gov.pl/ również można wziąć udziął w spisie, podając PESEL oraz indywidualny numer gospodarstwa rolnego (który znajduje się w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

 

Tajemnica statystyczna

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

 

Organizacja prac spisowych w gminie Słopnice

W gminie pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako Gminny Komisarz Spisowy. Zadania związane ze spisem prowadzi Gminne Biuro Spisowe.

Kontakt:
Gminne Biuro Spisowe w Słopnicach
34-615 Słopnice 911
Tel.: +48 18 33 47 426
e-mail: tadeusz.florek@slopnice.pl,

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słopnice.

 

Sołtysów, Radnych oraz wszlekie instytycji z terenu naszej gminy zachęcamy do promowania PSR 2020 wśród lokalnej społeczności.

Dane zebrane w spisie rolnym posłużą do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej polityki rolnej.