OSTATNI MIESIĄC ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z MIEJSCA ICH WYSTAWIENIA!

W miesiącu październiku - razem z odpadami segregowanymi i niesegregowanymi w workach - zbierane będą również odpady wielkogabarytowe (np. meble, materace, dywany …), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, komputery …), opony samochodów osobowych, odpady budowlane poremontowe.

Terminy odbioru tych odpadów:

  • poniedziałek 5 października i poniedziałek 19 października w/w odpady odbierane będą z rejonu Słopnic Dolnych, Zaświercza i Granic (bez rejonu przyległego do drogi Miłkowskie),

  • poniedziałek 12 października i poniedziałek 26 października w/w odpady odbierane będą z rejonu Słopnic Górnych, Podmogielicy i rejonu przyległego do drogi Miłkowskie.

Prosi się aby nie wystawiać odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, odpadów z rolnictwa (np. opony ciągnikowe, folia z sianokiszonki), elementów pojazdów (części samochodowych) – gdyż nie są to odpady komunalne – i nie będą odbierane. Zagospodarowanie tego typu odpadów jest obowiązkiem wytwórcy tych odpadów – przedsiębiorcy czy rolnika. Odpady te należy przekazywać innym podmiotom uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

 

W trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku - prosi się o wystawianie odpadów w dzień wywozu rano.

________________________________________________________________________________

Zmiany w 2021 roku

Ponadto informuje się, że od nowego 2021 roku odpady takie jak odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodów osobowych, odpady budowlane poremontowe odbierane będą tylko i wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słopnicach (przy gminnej oczyszczalni ścieków) – gdzie należało je będzie osobiście dostarczyć.

 

Odpady te nie będą już zbierane jak dotychczas z poboczy dróg z terenu całej Gminy Słopnice.

 

Wprowadzone również zostaną limity wagowe od nieruchomości (budynku) – do których to limitów odpady te będzie można dostarczać do PSZOK .

 

Dostarczenie odpadów poza ustalony limit będzie wiązało się będzie z dodatkową opłatą (ustaloną w wysokości, która ma pokryć koszt zagospodarowania tych odpadów).

Tagi