DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SŁOPNICACH

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z uwagi na epidemię, spotkania w ramach święta oświaty i szkolnictwa odbyły się symbolicznie we wszystkich szkołach na terenie gminy Słopnice.

W poszczególnych spotkaniach uczestniczyła dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracyjni szkół. Ze względu na panującą sytuację, uroczystości odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz bez udziału dzieci i młodzieży szkolnej. Warto nadmienić, iż podczas spotkań można było podziwiać zastosowanie nowo nabytych umiejętności wykorzystywania narzędzi technologicznych oraz kompetencji informacyjnych za sprawą przygotowanych przez uczniów prezentacji.

 

Spotkanie było także dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i sukcesów nauczycieli jakie odnieśli w pracy z wychowankami. Wyróżnieni nauczyciele oraz dyrektorzy otrzymali z rąk Wójta Gminy Słopnice Adama Sołtysa ciepłe życzenia oraz nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, zorganizowanie i wdrożenie zdalnego systemu nauczania, organizację wolontariatu szkolnego oraz zajęć pozalekcyjnych. Poszczególnym nauczycielom zostały także wręczony stopnie awansu zawodowego.

 

Nagrodę Wójta Gminy Słopnice otrzymali:

 • mgr Renata Młynarczyk-Pach – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 • mgr Bożena Franczak - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 • mgr Anna Węgrzyn - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 • mgr Anna Tomaszek - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 • mgr Danuta Więcek - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 • mgr Maria Sołtys - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
 • mgr Marek Mrózek – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach
 • mgr Halina Wojcieszak – Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach
 • mgr Anna Więcek - Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach
 • Ksiądz mgr Stanisław Kumiega - Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach
 • mgr Barbara Wilczek - Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Słopnicach
 • mgr Alina Lachcik - Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Słopnicach

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Oświaty składamy wyrazy uznania i szacunku za trud codziennej pracy wychowawczej i pedagogicznej. Pragniemy podziękować za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które wpływają na rozwój młodego pokolenia, szczególnie w trudnym czasie pandemii, w którym się obecnie znajdujemy. Życzymy wielu chwil radości, satysfakcji i i sukcesów również w życiu osobistym.