EMERYTURY CZAS

W miniony wtorek, 29 grudnia w Urzędzie Gminy Słopnice uroczyście pożegnano odchodzące na emeryturę wieloletnie pracownice Panią Krystynę Wikar oraz Panią Barbarę Marcisz, które zakończyły swoją pracę zawodową w związku z przejściem na emeryturę.

Wójt Adam Sołtys podziękował za współpracę Pani Krystynie Wikar pełniącej stanowisko Zastępcy Kierownika USC i inspektora ds. oświaty i kultury oraz Pani Barbarze Marcisz wieloletniej inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, które związane były z Urzędem od początku jego funkcjonowania.


W imieniu samorządu i wszystkich pracowników urzędu bukiet kwiatów oraz okolicznościowy  grawer wręczył Wójt Gminy Adam Sołtys. Podziękowania, życzenia przekazali  również Sekretarz Anna Strug oraz Skarbnik Jan Więcek. Panie podziękowały za życzenia i wyrazy życzliwości oraz podzieliły się miłymi i wesołymi wspomnieniami z okresu pracy zawodowej. 


Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za pracę i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym i  ważnym rozdziale życia!