STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE ROKU 2020

Ilu mieszkańców liczą Słopnice? Ile osób wstąpiło w związek małżeński? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom? Przedstawiamy Państwu krótkie dane statystyczne Gminy Słopnice z minionego roku.

Na początku nowego 2021 roku chcemy podzielić się z Państwem danymi statystycznymi podsumowującymi dwanaście miesięcy mijającego roku pod kątem tego, co zmieniło się w naszej gminie.

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Słopnice liczyła 6 884 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (wzrost o 70 osób względem roku ubiegłego). Słopnice zamieszkuje aktualnie 3 495 mężczyzn i 3 389 kobiet. Do 18 roku życia jest 1 923 osób. W minionym roku związek małżeński zawarło 70 osób ze Słopnic. W 2020 roku na świat przyszło 126 dzieci, to wzrost aż o 22 dzieci względem minionego roku, w tym 54 dziewczynki i 72 chłopców. Zmarło 45 osób, dla porównania w zeszłym roku liczba zgonów wynosiła 48.

 

Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Franciszek i Antoni, a nieco mniejszą popularnością cieszył się Stanisław i Paweł. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Lena, Maja oraz Wiktoria.

 

Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie – 1939 osób, następnie Słopnice Dolne Królewskie – 1883 osób, Słopnice Górne – 1599 osób, dalej sołectwo Mogielica 742 osób i sołectwo Granice – 721 osób.