ZEBRANIA WIEJSKIE!

Szanowni Mieszkańcy! W związku z obowiązującymi obostrzeniami tegoroczne zebrania wiejskie nie odbędą się w tradycyjnej formie. W niniejszym artykule publikujemy najważniejsze tematy, które miały być przedmiotem zebrań wiejskich. Omówione zostały także na spotkaniu z Sołtysami w dniu 10 lutego 2021 roku.

Sprawozdanie z działalności samorządu w roku 2020.

W sprawozdaniu znajdą Państwo informacje na temat realizacji budżetu za rok 2020 oraz zaplanowanego na rozpoczynający się rok 2021. Podsumowanie inwestycji gminnych, działalność i wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy podjęte przez organizacje pozarządowe to również nieodłączny element sprawozdania. 

 

ODPADY KOMUNALNE - informacje Urzędu Gminy Słopnice 

Od nowego roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany zostały zawarte w ulotce, którą otrzymają Państwo wraz z nakazami płatniczymi, można pobrać ją także w wersji elektronicznej. 

Aby umożliwić identyfikację worków z odpadami wprowadzono system kodów kreskowych - nalepek na worki. Do każdego worka przeznaczona jest jedna nalepka z kodem kreskowym. Kody mają napis; ŻÓŁTY, NIEBIESKI, ZIELONY i CZARNY. Przed wystawieniem worka do odbioru należy nakleić na niego właściwy kod kreskowy. Kod należy naklejać na worku poniżej miejsca zawiązania – tak na wysokości 2/3 do 3/4 wysokości worka (aby nie zapomnieć lub nie zgubić kodów można je nakleić wcześniej na puste worki)Znakowanie worków kodami kreskowymi rozpoczynamy od miesiąca kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe zasady segregacji śmieci, harmonogram wywozu opadów oraz informacje na temat działalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdą Państwo na stronie gminy w zakładce "Gospodarka Komunalna".

 

DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt” Gmina Słopnice dofinansowywuje zabiegi weterynaryjne polegające na sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów wykonania zabiegu. Gmina Słopnice pokrywa również w całości (w 100%) koszty usypiania ślepych miotów psów i kotów. Zabiegi z dofinansowaniem Gminy wykonuje Gabinet Weterynaryjny s.c. Monika Wiśniewska, Tadeusz Tomera, 34-615 Słopnice 1111 - koło cmentarza w Słopnicach Dolnych.

 

DOFINANSOWANIE WYWOZU AZBESTU

Gmina Słopnice także w obecnym roku planuje udzielanie dofinansowywania do wywozu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (pokrycia dachowe - płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie) przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnic.  

Wysokość dofinansowania – jak w latach ubiegłych – 80 % kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania tych odpadów. Unieszkodliwianie polegać ma na składowaniu odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

  • demontaż pokrycia dachowego (płyt azbestowo-cementowych),
  • zgromadzenie i spakowanie odpadów na własnej posesji, w miejscu gdzie może podjechać samochód ciężarowy,
  • złożenie do Wójta Gminy Słopnice (do dnia 30 listopada) wniosku w którym należy podać; rodzaj odpadów, ilość odpadów i miejsce ich zmagazynowania, pochodzenie odpadów, stopień przygotowania do odbioru - oraz zadeklarować zapłatę 20% należności za ich odbiór i unieszkodliwianie.

Wywóz odpadów zorganizuje Urząd Gminy w Słopnicach. 

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2023 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz użytkowania bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, tzw. kopciuchów. Wszystkie stare kotły (pozaklasowe) muszą zostać wymienione do końca grudnia 2022 roku.

Najważniejsze informacje dotyczące uchwały antysmogowej oraz programu "Czyste powietrze" znajdują się na ulotce dostępnej w wersji elektronicznej oraz papierowej, którą otrzymają Państwo wraz z nakazami płatniczymi.      

 

SPRAWY BIEŻĄCE

Przedmiotem zebrań wiejskich były dotychczas uwagi oraz wnioski mieszkańców. W związku z odwołaniem spotkań informujemy, iż urząd gminy Słopnice przyjmuje interesantów w godzinach pracy zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Wnioski, uwagi, deklaracje oraz pisma można dostarczyć do urzędu:

- pocztą elektroniczną, adres e-mail: gmina@slopnice.pl

- poprzez platformę ePUAP: /ugslopnice/skrytka

- za pomocą skrzynki korespondencyjnej dostępnej 7 dni w tygodniuumieszczonej przy wejściu do budynku urzędu.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego tel. 18 3326 200; KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU.