WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH!

Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodów osobowych, odpady budowlane poremontowe odbierane są tylko i wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słopnicach, gdzie należy dostarczyć je osobiście. Odpady te nie będą zbierane jak dotychczas z poboczy dróg z terenu całej gminy Słopnice.

Z początkiem 2021 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy. Odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym takie jak:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane poremontowe,
 • opony samochodów osobowych i jednośladów,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużytą odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki, igły, strzykawki,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia,

należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach (Słopnice 1383 – przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków). Punkt czynny dwa dni w tygodniu: w poniedziałki i w soboty w godzinach 10:00 – 18:00. Zaleca się wcześniejszy kontakt z pracownikami oczyszczalni - tel. 609 438 512 lub 609 438 551.

Regulamin PSZOK.

 

Rada Gminy Słopnice uchwaliła, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą:

 • odpady wielkogabarytowe – w ilości do 100 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane – w ilości do 200 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • opony – w ilości do 4 sztuk rocznie z terenu jednej nieruchomości.

 Oddanie większej ilości tych odpadów będzie możliwe za odpłatnością.

 

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku prosi się aby nie wystawiać odpadów wielogabarytowych przy drogach gminnych. 

 

Ponadto przypominamy także, że od miesiąca kwietnia obowiązkowo na worki naklejamy kody kresowe, które otrzymaliśmy wraz z nakazami płatniczymi. Nieoznakowane kodami kreskowymi worki z odpadami nie będą odbierane. Terminy oraz miejsca wystawiania worków pozostają bez zmian.

 

Więcej informacji przeczytają państwo na stronie slopnice.pl w zakładce gospodarka komunalna.