KOLEJNY CZEK DLA GMINY SŁOPNICE

Wicewojewoda Małopolski wręczył przedstawicielom samorządów promesy, które zostały przyznane na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wójt Gminy Słopnice odebrał z rąk Wojewody czek o wartości 211, 015 złotych.

 

14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej podczas XVII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego odbyło się uroczyste przekazanie czeków potwierdzających przyznanie wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przedstawicielom samorządów wręczył I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak. Do gminy Słopnice trafił czek o wartości 211, 015 zł., który zostanie wykorzystany na remont drogi gminnej Słopnice – Dziołówka na odcinku 930 m. W ramach remontu zużyta nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona nową oraz wymienione zostaną zniszczone elementy odwodnienia (przepusty i korytka). Termin realizacji zadania zaplanowano do końca lipca br.