ZAGŁOSUJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

Od 14.05.2021 do 14.06.2021 br. trwa głosowanie na projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego na rok 2021. Nasze rodzime organizacje: zespół regionalny "Mali Słopniczanie" oraz zespół "Słopnicki Zbyrcok" dzięki zebranym głosom mają szansę otrzymać dofinansowanie.

Potrzeba aż 2 tys. głosów, aby projekt pn. ,,Żeby szczęśliwym być…drugiemu szczęście dać!” mógł zostać zrealizowany! 

 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki, w szczególności powiat limanowski i powiat nowosądecki.
Zadanie będzie obejmowało:
- zakup instrumentów muzycznych i elementów strojów regionalnych dla lokalnie działających grup/zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel muzycznych/grup muzycznych,
- organizację oraz przeprowadzenie warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży,
- organizację integracyjnego spotkania z okazji Dnia SENIORA dla osób starszych,
- organizację i przeprowadzenie warsztatów manualnych związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia,
- organizację i przeprowadzenie warsztatów manualnych związanych z okresem jesiennym,
- organizację integracyjnego wyjazdu dla osób dorosłych, w tym osób starszych.

 

Bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu będą lokalnie działające grupy/zespoły folklorystyczno-regionalne/kapele muzyczne/grupy muzyczne działające na obszarze powiatu limanowskiego oraz dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym osoby starsze zamieszkujące obszar powiatu limanowskiego i powiatu nowosądeckiego.

 

Uprawniony do głosowania jest każdy, kto ukończył 16 lat. Głos można oddać tylko 1 raz!

 

Chcesz oddać głos? Uzupełnij kartę do głosowania:

- imię i nazwisko,

- numer Pesel,

- zaznacz subregion,

- podpisz się 2X.

(Karty dostępne będą w sekretariacie ZPO w Słopnicach, oraz u członków i kierownictwa zespołów regionalnych)

lub

wejdź na https://bo.malopolska.pl/glosowanie i postępuj zgodnie z instrukcją wybierając projekt pod nazwą:

 

 SAD 40 " Żeby szczęśliwym być .... drugiemu szczęście dać".

 

Warto nadmienić, że w ubiegłym roku dzięki Waszym głosom i zaangażowaniu, zespół "Mali Słopniczanie" otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 20 000 zł., które zostało przeznaczone na zakup elementów strojów regionalnych. 

Serdecznie zachęcamy do oddania głosu i tym razem!