NOWE MOŻLIWOŚCI W KARCIE DUŻEJ RODZINY

W ślad za Małopolskim Urzędem Wojewódzkim informujemy, iż posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wchodzi w życie 9 czerwca br. Ustawa ta umożliwia m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.


8 czerwca br. od godz. 18.00 zostanie zablokowana usługa zamawiania w systemie SI KDR elektronicznych kart w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, które są wyświetlane w aplikacji mKDR.