CZAS ZACZĄĆ NOWY ROK SZKOLNY

1 września zwiastuje początek roku szkolnego i koniec wakacyjnej sielanki dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj w czterech placówkach oświatowych z terenu gminy Słopnice naukę w roku szkolnym 2021/2022 rozpocznie w sumie 1032 uczniów w tym 314 przedszkolaków.

Do klas I-VIII uczęszczać będzie łącznie 718 osób podzielonych na 40 oddziałów, w tym 87 uczniów klas I. Największa liczba uczniów, bo aż 407 rozpocznie edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Będą oni tworzyć 17 oddziałów. Zgodnie z aktualnymi danymi najmniej uczniów tj. 48 będzie w tym roku szkolnym uczyć się w Szkole Podstawowej nr 4.

Najmłodsze dzieci tj. w wieku 3-6 lat rozpoczynające naukę w przedszkolach oraz klasach „zerowych”, w liczbie 314 utworzą łącznie 13 oddziałów. Najwięcej przedszkolaków uczęszczać będzie do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych - 196 dzieci. Natomiast do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych uczęszczać będzie 74 dzieci, które utworzą 3 oddziały. Dwa oddziały przedszkolne funkcjonować będą w Szkole Podstawowej Nr 3, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 4 nie utworzono oddziału.

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się we środę, 1 września 2021 r. i zakończą w piątek, 24 czerwca 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2021 r., przerwa wiosenna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Termin ferii zimowych w województwie małopolskim wypada 17 - 30 stycznia 2022 r.

Więcej na temat organizacji nowego roku szkolnego można znaleźć na stronie MEN.

 

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzymy spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mamy nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.