POŻEGNANO DYREKTOR SP4

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na zasłużoną emeryturę Pani Małgorzata Sułkowska przestała pełnić funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach. 1 września br. odbyło się oficjalne pożegnanie Pani Dyrektor.

Podczas akademii inaugurującej rok szkolny 2021/2022 samorząd uczniowski, rodzice, pedagodzy oraz pracownicy administracyjni SP4 podziękowali wieloletniej dyrektor za pracę na rzecz społeczności szkolnej, trud włożony w nauczanie i dobrą radę oraz złożyli życzenia wszelkiej pomyślności oraz nieustającej radości.

Bukiet kwiatów i okolicznościowy grawer oraz życzenia pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich marzeń i pasji złożył także Wójt Gminy Adam Sołtys i Sekretarz Gminy Anna Strug. 

 

Pani Małgorzata Sułkowska z pracą nauczyciela związana jest od 40 lat, dokładnie od 1 września 1981 r. W Słopnicach spędziła 30 lat swojej zawodowej kariery ucząc w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w ówczesnej Szkole Podstawowej Nr 1 z filią Słopnice-Granice. Poczynając od 1 września 2007 r. przez kolejne 14 lat, pani Małgorzata Sułkowska z powodzeniem pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach.  

Na czas od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. obowiązki pełnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4  zostały powierzone Pani Annie Święch – nauczycielowi tej szkoły.


Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym i ważnym rozdziale życia! Nowej dyrekcji życzymy powodzenia i sukcesów zawodowych.  

GALERIA