OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZĄRZADOWYMI NA 2022 ROK

Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Słopnice dotyczącej programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.

 

Termin konsultacji: od 07 września 2021 r. do 28 września 2021 r.

 

Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwagi bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słopnicach (pokój nr 4) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@slopnice.pl,– w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: pracownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury.

Zarządzenie wraz z projektem uchwały zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Słopnice www.slopnice.pl w dziale Aktualności oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Organizacje Pozarządowe – Konsultacje programów - 2021.


Zarządzenie Nr Or.OK.0050.63.2021 Wójta Gminy Słopnice z dnia 6 września 2021 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Projekt Uchwały Rady Gminy Słopnice w sprawie: programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

Dane do kontaktu:

Tel. 18 3326-200

Fax. 18 3326-018

e-mail: gmina@slopnice.pl