TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Dobiegła końca modernizacja siedziby Ośrodka Zdrowia w Słopnicach. Zakres zleconych przez Samorząd Gminy Słopnice prac inwestycyjnych obejmował gruntowną termomodernizację budynku.

Efektem ukończenia robót jest nowy wygląd Ośrodka Zdrowia w Słopnicach. Inwestycja miała na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. W wyznaczonym terminie zakończono prace związane z termomodernizacją. Zakres prac obejmował ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, ocieplenie stropu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę bramy garażowej oraz wymianę kotła CO wraz z niezbędną instalacją. Prace remontowe wykonywała firma „Wojtas” z Siekierczyny.

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 278 700,37 zł., z czego 250 075,74 zł pokryto w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała część środków została pokryta z budżetu Gminy Słopnice.

 

GALERIA