WYREMONTOWANA STOŁÓWKA W SP 1

Wraz z końcem wakacji dobiegł końca remont stołówki i kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Remont został wykonany w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, moduł 3 organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku oraz doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek.

Od początku roku szkolnego uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach korzystają z wyremontowanej stołówki. Zakres wykonanych prac remontowych obejmował m.in.:

- powiększenie stołówki o dodatkowe pomieszczenie,

- powiększenie kuchni,

- pozyskanie pomieszczenia na szatnię i toaletę dla pracowników stołówki,

- malowanie ścian,

- zakup i montaż nowych żaluzji, krzesełek oraz stolików,

- doposażenie kuchni.

Całkowity koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w  domu” wyniósł 99 999,95 w tym dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego równa 79 999,97 zł. Gmina Słopnice wykonała dodatkowe prace remontowe pomieszczeń na kwotę 24 724,63 zł. Całkowity koszt remontu kuchni i pomieszczeń oraz zakup nowego wyposażenia to 124 724,58 zł.

 

Mamy nadzieję, że stołówka będzie służyła uczniom i przedszkolakom przez kolejne lata nauki w szkole.

 

GALERIA