Przejdź do stopki

Strona jest w trakcie aktualizacji i w trybie testowym.
Mogą sporadycznie wystąpić drobne utrudnienia.
Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.

ODRESTAUROWANO KOLEJNĄ KAPLICZKĘ

Treść

Gmina Słopnice pozyskała dofinansowanie na remont kapliczki w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2021” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego. Stan kapliczki wymagał prac konserwatorskich w związku z wyniszczającym działaniem sił natury oraz ze względu na jej położenie (blisko drogi powiatowej przebiegającej przez Słopnice). Jako główny czynnik niszczący uznano także brak właściwej izolacji poziomej stopy fundamentowej oraz naturalną erozję kamienia. Przypomnijmy, że jest to już 5 obiekt i kapliczka na terenie gminy Słopnice, który został objęty pracami renowacyjnymi.

W ramach prac wykonano m.in. konserwację kamiennych powierzchni, wyrzeźbienie nowego krucyfiksu, wykonanie nowego stopnia z piaskowca, odwodnienie  wokół stopy fundamentowej oraz impregnację wzmacniającą strukturę kamienia. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 872,29 zł z czego 9 000,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z budżetu gminy na ten cel przekazano 10 872,29 zł. Prace konserwatorskie były prowadzone przez konserwatora zabytków Stanisława Strzelczyka.

Powstanie kapliczki datuje się na 1913 rok. Posadowiona została  na miejscu starej, drewnianej kapliczki do której w dni Krzyżowe (tj. od poniedziałku do środy) przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego odbywały się procesje. Wymienieni w inskrypcji fundatorzy posiadali gospodarstwo rolne, które sprzedali rodzinie Ślazyków i wyjechali ze Słopnic. W następstwie na gospodarstwie pracowała rodzina Anny i Jana Michałków. Obecnie posesja stanowi własność Haliny i Jerzego Młynarczyków. Kapliczka wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Pełna treść inskrypcji w oryginalnej pisowni brzmi:

„Za duszami zmarłych na

tym gruncie pracujących

oraz znikąd ratunku nie

mających proszą o modlit

wę.

FUNDATOROWIE

ŁUKASZ I ROZALIA

MASTALERZ.

MARCIN I ANNA SOWA

1913.”

 

Źródło:

  1. Strzelczyk, S. (2021). Program prac konserwatorskich kamiennej kapliczki filarowej zwieńczonej krucyfiksem w miejscowości Słopnice.
  2. Król, M. (2019). Słopnice. Ocalić od zapomnienia. Historia i legendy kapliczek, figur i krzyży przydrożnych Gminy Słopnice.  

 

                                                       

Zdjęcia