Przejdź do stopki

GMINA W LICZBACH

Treść

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina Słopnice liczyła 6 923 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. To o 39 osób więcej niż 31 grudnia 2020 r. Słopnice zamieszkuje aktualnie 3 504 mężczyzn i 3 419 kobiet. Dokładnie 1 831 osób nie przekroczyło 18 roku życia. Warto nadmienić, że gmina liczy 197 mieszkańców, którzy ukończyli 81 lat. Najstarszy mieszkaniec Słopnic ma w tej chwili 97 lat. W 2021 związek małżeński zawarło 99 mieszkańców Słopnic. Począwszy od 1 stycznia w naszej gminie urodziło się 111 dzieci, w tym 63 dziewczynki i 48 chłopców. Porównując liczbę urodzeń z  rokiem 2020, to o 15 mniej urodzeń w skali roku. Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Marcel, a nieco mniejszą popularnością cieszył się Franciszek i Miłosz. Jeśli chodzi o dziewczynki to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Oliwia, Hanna oraz Liliana. Liczba zgonów wyniosła 64, a zestawiając te dane z rokiem poprzednim to wzrost z liczby 45. W roku 2021 współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 6,7 ‰, zatem jest niższy niż w roku 2020 kiedy wynosił 11,7 ‰. Od początku roku poza obszar gminy wymeldowało się 87 mieszkańców, w tym poza granicę Polski wyemigrowało 7 osób. 80 osób przybyło natomiast do naszej gminy z innych miejscowości. Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie – 1932 osób, następnie Słopnice Dolne Królewskie – 1919 osób, Słopnice Górne – 1610 osób, dalej sołectwo Mogielica 734 osób i sołectwo Granice – 727 osób.