Przejdź do stopki

UWAGA! PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO BAZY CEEB!

UWAGA! PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO BAZY CEEB!

Treść

Urząd Gminy Słopnice informuje, że do dnia 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację można złożyć:

  • samodzielnie, droga elektroniczną, strona: https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej, wysyłając list na adres Urzędu Gminy Słopnice, bądź osobiście w Urzędzie Gminy Słopnice (II piętro, pokój nr 13).

Druki deklaracji, oraz przykłady wypełnionych druków, znajdują się w załączniku poniżej!

W związku z powyższym zwaracamy  się z prośbą do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz innych podmiotów władających lub zarządzających nieruchomościami na terenie gminy Słopnice, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji o jak najszybsze jej złożenie.