Przejdź do stopki

GMINA SŁOPNICE REALIZUJE PROJEKT „CYFROWA GMINA”

Treść

Gmina Słopnice uzyskała dofinansowanie  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, tym razem w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina”

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4721/3/2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Celem otrzymanego grantu jest wsparcie jednostek samorządu w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędów, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki.

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt na potrzeby cyfryzacji Urzędu Gminy Słopnice, w szczególności: zestawy komputerowe z oprogramowaniem i wyposażeniem, serwery, skanery, oprogramowanie biurowe, dyski, serwery, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu itp.  W ramach zadania wykonany zostanie również audyt bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu.

Tytuł projektu: Cyfrowa Gmina

Beneficjent: Gmina Słopnice

Całkowita wartość projektu: 204 449,93 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 204 449,93 zł