Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZĄRZADOWYMI NA 2023 ROK

Treść

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Słopnice.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r.

Termin konsultacji: od 25 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwagi bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słopnicach (pokój nr.4) lub drogą elektroniczną na adres:  gmina@slopnice.pl,– w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: pracownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury.

Zarządzenie z projektem uchwały opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy Słopnice www.slopnice.pl w dziale Aktualności oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Organizacje PozarządoweKonsultacje programów - 2022 .

 

Zarządzenie Nr Or.OK.0050.63.2021 Wójta Gminy Słopnice z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.


Projekt Uchwały Rady Gminy Słopnice w sprawie: programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Osoba do kontaktu:

Marzena Giza

Tel. 18 3326-200

Fax. 18 3326-018

e-mail: marzena.giza@slopnice.pl