Przejdź do stopki

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WODOCIĄGU SPÓŁKI „SŁOPNICZANKA"

Treść

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody z wodociągu  Spółki Wodociągowej Słopniczanka ‒ Urząd Gminy informuje,  że udostępniono dla użytkowników wodociągu "Słopniczanka" beczkowóz z wodą pitną. Beczkowóz udostępniony jest przy budynku Urzędu Gminy w Słopnicach (Słopnice 911).