Przejdź do stopki

ŚWIĄTECZNA SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

Treść

Na ostatnią w tym roku sesję Rady Gminy Słopnice przybyli licznie zaproszeni goście, którzy w minionym roku współtworzyli i współuczestniczyli w życiu Gminy Słopnice. Wśród nich byli radni, przedstawiciele powiatu, proboszczowie parafii, sołtysi, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, zespołów regionalnych działających na terenie Gminy, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, kierownicy referatów Urzędu Gminy Słopnice oraz  kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach.

W  pierwszej części obrad jednogłośnie zapadły uchwały ustalające przyszłoroczny stan dochodów i wydatków Gminy Słopnice. Nowy budżet to 39 245 000 zł po stronie dochodów i  41 940 000 zł wydatków. Środki zabezpieczone na inwestycje gminne to wysokie 12 842 954 zł oraz rezerwa budżetowa w wysokości 300 000 zł. Na 2023 rok samorząd zaplanował między innymi przebudowę trzech ważnych mostów, modernizację kolejnych dróg wewnętrznych i gminnych, zabezpieczając na ten cel w budżecie kwotę 6 000 000 zł. Kontynuowane będą również prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków – zbiornika buforowego i sieci kanalizacyjnej, na co w budżecie zabezpieczono kolejne środki w wysokości 2 500 000 zł. W dalszym ciągu rozbudowywana będzie sieć wodociągowa, która wyposaży nowe budynki w wodę, ponadto zostanie udzielona dotacja dla Spółki Wodociągowej „Słopniczanka” na rozbudowę zbiornika.  Ważną inwestycją będzie również budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 3 na Granicach -  wartość zadania to 3 000 000 zł. Plany inwestycyjne to również modernizacja oświetlenia na stadionie KS Sokół Słopnice, modernizacja boiska i placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach oraz zakupy związane z cyfryzacją. Po uchwaleniu nowego budżetu, wójt gminy Adam Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu za 2022 rok. Tradycyjnie w podsumowaniu znalazł się wykaz inwestycji gminnych, które pomimo wysokiej inflacji i znacznego wzrostu cen na rynku udało się wykonać zgodnie z planem. Warto podkreślić, że na tegoroczne inwestycje i remonty łącznie wydatkowano kwotę 13 500 000 zł. Największą i rekordową jak do tej pory inwestycją zrealizowaną w minionym roku była modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słopnice licząca 75 odcinków drogowych. Wartość  wykonanych prac to ponad 9 mln zł i łącznie 27,4 km zmodernizowanych odcinków. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 650 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Po inwestycjach wójt Adam Sołtys przedstawił zaproszonym gościom wydarzenia kulturalne, turystyczne i sportowe, które przeżywaliśmy w mijającym roku. Szczególnym i najważniejszym wydarzeniem dla całej społeczności Słopnic  był Jubileusz 25-lecia istnienia Gminy Słopnice oraz wizyta delegacji brytyjskiej na Dzielcu. Na zakończenie została zaprezentowana działalność stowarzyszeń, organizacji, fundacji i zespołów regionalnych działających w gminie Słopnice oraz szkół i jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie z działalności samorządu wójt Adam Sołtys zakończył podziękowaniem, kierując je do wszystkich, którzy zaangażowali się w rozwój i życie gminy Słopnice.        

Na świątecznej sesji głos zabrał także Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, który  w swoim wystąpieniu odniósł się pozytywnie do sukcesów samorządu Gminy Słopnice oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy. Na sesji głos zabrali również inni zaproszeni goście przekazując gratulacje i życzenia.