Przejdź do stopki

PODSUMOWANIE ROKU 2022 - DANE STATYSTYCZNE

PODSUMOWANIE ROKU 2022 - DANE STATYSTYCZNE

Treść

Tradycyjnie, przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę statystyczną gminy Słopnice w minionym roku. 

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina Słopnice liczyła 7004 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. To o 81 osób więcej niż 31 grudnia 2021 roku. Słopnice zamieszkuje aktualnie 3 545 mężczyzn i 3 459 kobiet. Dokładnie 1 764 osób nie przekroczyło jeszcze 18 roku życia. Warto nadmienić, że gmina liczy 189 mieszkańców, którzy ukończyli 81 lat, z czego wynika że Słopnice to nadal społeczeństwo ludzi młodych. Najstarszy mieszkaniec Słopnic ma w tej chwili ukończone 97 lat. W 2022 związek małżeński zawarło 76 mieszkańców Słopnic. Począwszy od 1 stycznia w naszej gminie urodziło się 97 dzieci, w tym 39 dziewczynek i 58 chłopców. Porównując liczbę urodzeń z  rokiem 2021, to o 14 mniej urodzeń w skali roku. Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Wiktor, a nieco mniejszą popularnością cieszył się Antoni, Jakub i Szymon. Jeśli chodzi o dziewczynki to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Julia oraz Marcelina.

W roku 2022 liczba zgonów w gminie Słopnice wyniosła 56, a zestawiając te dane z rokiem poprzednim to spadek z liczby 64. W roku 2022 współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 5,8 ‰, zatem jest niższy niż w roku 2021 kiedy wynosił 6,7 ‰. Od początku roku poza obszar gminy wymeldowało się 63 mieszkańców, w tym poza granicę Polski wyemigrowało 10 osób. 101 osób przybyło natomiast do naszej gminy z innych miejscowości. Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie – 1 959 osób, następnie Słopnice Dolne Królewskie – 1 940 osób, Słopnice Górne – 1 616 osób, dalej sołectwo Granice 748 osób i sołectwo Mogielica – 748 osób.

 

Źródło: Dane USC