Przejdź do stopki

PODZIĘKOWANIA DLA ODCHODZĄCEJ NA EMERYTURĘ KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

Treść

W ubiegłym tygodniu, Kierownictwo Urzędu Gminy Słopnice dziękowało wieloletniej Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zofii Mrózek za pracę na rzecz mieszkańców Słopnic oraz urzędu gminy. Pani Zofia po 40 latach pracy, w tym 33 latach na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (7 lat w Gminie Tymbark i 26 lat w Gminie Słopnice), przeszła na emeryturę.

Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Słopnice i jej mieszkańców na ręce Pani Zofii złożył Wójt Adam Sołtys, a w imieniu samorządu i wszystkich pracowników urzędu wręczył okolicznościowy grawer i kwiaty. Podziękowania oraz życzenia przekazali również Sekretarz Anna Strug oraz Skarbnik Jan Więcek. Pani Zofia podziękowała za życzenia i wyrazy życzliwości oraz podzieliła się miłymi i wesołymi wspomnieniami z okresu pracy zawodowej. 

 

Zofia Mrózek została powołana na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  1 maja 1997 roku tj. od momentu utworzenia samodzielnej Gminy Słopnice. Przez wszystkie te lata wzorowo organizowała i nadzorowała pracę Urzędu Stanu Cywilnego. Przyjęła w tym czasie niezliczoną ilość oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Zawsze profesjonalna, odpowiedzialna i sumienna zarówno podczas ślubów i jubileuszy, które prowadziła, jak i podczas wykonywania codziennych zadań. Swoją rzetelną wiedzą zawsze bardzo chętnie dzieliła się z innymi urzędnikami, wdrażając ich w nowe obowiązki. Jej opinie, wskazówki i rady były niezbędne pracownikom, którzy obejmowali w USC nowe funkcje. Jej wieloletnie doświadczenie merytoryczne było niezwykle pomocne w rozstrzyganiu trudnych spraw i pomagało w podejmowaniu wielu strategicznych decyzji. Zawsze życzliwa, przyjazna i pozytywnie nastawiona do mieszkańców i współpracowników.


Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę, życząc zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym i ważnym rozdziale życia!