Przejdź do stopki

„SŁOPNICKI ZBYRCOK” DZIAŁA OD 10 LAT

Treść

Zespół regionalny „Słopnicki Zbyrcok” w tym roku obchodzi Jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji, w minioną niedzielę, 12 lutego, odbyło się symboliczne świętowanie Jubileuszu w gronie zaproszonych gości oraz obecnych i byłych członków zespołu.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach, którą koncelebrowali ks. Jan Gniewek, ks. Stanisław Kumiega, o. Paweł Opioła oraz ks. Stanisław Kowalik, kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan, który wygłosił kazanie. W drugiej części spotkania podsumowano dotychczasową działalność zespołu. Była to również okazja, by złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju działalności grupy. Udział w jubileuszu wzięli m.in. Jan Hamerski Senator Rzeczpospolitej Polskiej, jeden z inicjatorów założenia Oddziału Związku Podhalan w Słopnicach, Julian Kowalczyk Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, Piotr Gąsienica Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu, Józef Jaworski Radny Powiatowy, Jan Więcek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Skarbnik Gminy Słopnice,  Adam Sołtys Wójt Gminy Słopnice, Anna Strug Sekretarz Gminy, Józef Bednarczyk Przewodniczący Rady Gminy, Henryk Ślazyk Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Anna Katarzyna Zawada  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Irena Curzydło Prezes Związku Podhalan Oddział w Słopnicach oraz dyrektorzy szkół: Renata Młynarczyk-Pach, Anna Święch i Marek Mrózek.  Swoją obecnością jubilatów zaszczyciły także delegacje zaprzyjaźnionych zespołów regionalnych tj. delegacja zespołu Jurkowianie, Spod Kicek, Limanowianie, Śwarni Łojce, Wilkowicanie, Starowiejski Hyr, Słopniczanie oraz Mali Słopniczanie.

Podczas uroczystości, zaproszeni goście, na ręce kierownika zespołu Elżbiety Curzydło wręczyli upominki wraz z życzeniami dalszego rozwoju. Wójt Gminy Słopnice w imieniu całego samorządu wręczył okoliczny grawer, w którym podziękował za lata owocnej współpracy i zaangażowanie w działalność kulturalną, podkreślając jak ważna jest dbałość o lokalną tradycję i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Następnie gazdowie pokroili tort, a jubilaci, jak na miłośników folkloru przystało, zaprezentowali zebranym gościom próbkę folkloru Górali Białych.

 

Zespół Regionalny „Słopnicki Zbyrcok” działa pod patronatem Stowarzyszenia Związek Podhalan oddział Białych Górali w Słopnicach. Powstał 2 lutego 2013 roku z inicjatywy młodzieży, która z racji dorosłego wieku zmuszona była opuścić szeregi Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Słopniczanie”.  Kierownikiem zespołu została pani Elżbieta Curzydło, a funkcję kierownika muzycznego pełni Wincenty Curzydło. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji, zwyczajów i wartości kulturowych regionu. Grupa prezentuje obrzędy, tańce, pieśni i rodzimą gwarę z okolic Słopnic. Etnograficznie, Słopnice usytuowane są na pograniczu trzech kultur: Górali Zagórzańskich, Górali Sądeckich od Łącka i Kamienicy oraz Lachów Limanowskich. Zespół występuje w strojach Górali Białych, a skład kapeli jest lachowski, co doskonale oddaje spotkanie kultur na pograniczu. Grupa aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym całego regionu, gminy Słopnice, a także poza granicami kraju. Swoimi występami uświetnia imprezy kulturalne, patriotyczne i te o charakterze religijnym. W czasie swej 10-letniej działalności, Słopnicki Zbyrcok brał udział w dziesiątkach przeglądów oraz festiwali zdobywając imponującą ilość nagród i wyróżnień. Wśród najważniejszych należy wymienić Brązową Ciupagę na 48. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem za program „Śmiguśne słomioki” oraz Srebrne Żywieckie Serce na 53. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu za program „Ozesod – przygon”. Zespół regularnie prezentuje się m.in. na Festiwalu Folklorystycznym „Limanowska Słaza”, a także na Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka, przywożąc ze sobą kolejne nagrody i wyróżnienia. Sukcesy dla zespołu systematycznie pozyskują także jego członkowie, zdobywając nagrody w kategorii muzyk ludowych, grup śpiewaczych czy instrumentalistów. Kapela zespołu wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca m.in. na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu oraz w Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” w Podegrodziu. Zespół Słopnicki Zbyrcok miał także okazję zaprezentować się na Małopolskim Konkursie Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych – Pogórzańskie Gody w Łużnej oraz na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd we Lwowie.

Serdecznie gratulujemy Jubileuszu! Przez minione 10 lat  zdobyliście uznanie i sympatię szerokiego grona widzów, ale przede wszystkim szczególne miejsce w sercach słopnickich odbiorców. Przekazujemy życzenia pomyślności, dynamicznego rozwoju oraz dalszych sukcesów i dobrego zdrowia wszystkim obecnym i byłym członkom zespołu.

 

Źródło fot.: Ania Curzydło - fotografia

Można również obejrzeć fotorelację autorstwa Foto-Film Spisz Podhale.