Przejdź do stopki

RUSZYŁA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA GRANICACH

Treść

Z początkiem maja ruszyły prace ziemne i fundamentowe przy inwestycji, która obejmuje budowę kompletnego budynku sali gimnastycznej wraz z sanitariatami o wymiarach 34x17m i przewiązką, wraz z koniecznym wyposażeniem. Wykonawcą zadania jest F.H.U.B. ZŁOCKI z Kamionki Wielkiej. Przy Szkole Podstawowej Nr 3 w sołectwie Granice, powstaje sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, szatniowym, pomieszczeniami dla nauczycieli WF oraz wszelkimi niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i magazynami sprzętu sportowego. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikację pomiędzy halą a szkołą zapewni korytarz.

 

Docelowo sala będzie służyć uczniom w czasie zajęć wychowania fizycznego, będzie także miejscem organizacji pozalekcyjnych zajęć ruchowo-sportowych. Poza zajęciami, nowy obiekt będzie dostępny do użytku dla młodzieży i dorosłych ze Słopnic. Koszty związane z tą inwestycją wynoszą 4 682 691,57 zł. Na realizację tego zadania Gmina Słopnice pozyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 85% kosztów całościowych. Termin zakończenia prac zaplanowano na sierpień 2024 r.