Przejdź do stopki

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023

Treść

 

24 września 2023 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4‑letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej (www.mir.krakow.pl) funkcjonuje zakładka „Wybory do Izb Rolniczych 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 152 w Słopnicach informuje, że do dnia 4 września 2023 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 24 września br.

Kandydatem może być osoba która jest członkiem Izby Rolniczej – tj. posiada gospodarstwo rolne na terenie Gminy Słopnice i przedłoży następujące dokumenty:

1) zgłoszenie kandydata,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne,

2) zgodę kandydata na przetwarzane danych osobowych,

3) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej (rolników z terenu gminy Słopnice), popierających zgłoszenie kandydata.

W przypadku gdy zgłoszenia nie będzie dokonywał kandydat osobiście – dodatkowo pisemne upoważnienie dla osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia (podpisane przez kandydata) oraz zgodę osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 4 września 2023 roku – w Urzędzie Gminy w Słopnicach (pokój nr 12) – w dni robocze w godzinach od 8:00 – do 15:00.

Poniżej wzory dokumentów do dokonania zgłoszenia kandydata:

- Zgłoszenie kandydata

- Oświadczenie kandydata

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

- Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami wyborczymi prezentowanymi na powyższej stronie.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 152 w Słopnicach

 


 

Informacja Wójta Gminy Słopnice

Informuje się, iż w Urzędzie Gminy w Słopnicach (Słopnice 911) – pokój nr 16 – wyłożony został do wglądu „Spis członków izby rolniczej” uprawnionych do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 152 (Gmina Słopnice) w wyborach do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku.

Spis udostępniony jest do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy – dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.