Przejdź do stopki

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Treść

W dniu 4 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2023/2024 – czas nowych obowiązków, intensywnej nauki i pracy, dający możliwość realizacji wielu ciekawych i wartościowych inicjatyw. Przedszkola rozpoczęły pracę już w dniu 1 września br.

Edukację w roku szkolnym 2023/24 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Słopnice rozpocznie 1070 przedszkolaków i uczniów tj. o 65 więcej niż w roku ubiegły. Wzrost ten nastąpił głównie za sprawą zwiększonej liczby dzieci w wieku przedszkolnym. W tym roku, z uwagi na duże zainteresowanie rekrutacją do przedszkoli prowadzonych przez samorząd, na terenie gminy utworzono dodatkowe 2 oddziały przedszkola – w Szkole Podstawowej Nr 4 w Słopnicach i dodatkowy dziesiąty oddział w największym przedszkolu samorządowym w Słopnicach Dolnych. Reasumując nowy rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna w sumie 368 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat  (tj. o 30  więcej), które utworzą łącznie 16 oddziałów ( tj. 2 więcej w porównaniu do roku ubiegłego). Najwięcej przedszkolaków uczęszczać będzie do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych - 240 dzieci. Natomiast do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych uczęszczać będzie 74 dzieci, które utworzą 3 oddziały. Dwa oddziały przedszkolne dla 41 przedszkolaków będą funkcjonować w Szkole Podstawowej Nr 3 i jeden - 13 osobowy oddział przy Szkole Podstawowej Nr 4 pod Mogielicą.

Do klas I-VIII uczęszczać będzie łącznie 702 uczniów (wzrost o 35) podzielonych na 38 oddziałów, w tym 112 uczniów klas pierwszych (wzrost o 35 uczniów). Największa liczba uczniów, bo aż 393 rozpocznie edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Będą oni tworzyć 17 oddziałów. Zgodnie z aktualnymi danymi najmniej uczniów tj. 34 będzie w tym roku szkolnym uczyć się w Szkole Podstawowej nr 4. W szkole tej nie utworzono również oddziału klasy I, II i VIII. Oddziału klasy VIII nie będzie również w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słopnicach

Nazwa szkoły

Liczba

przedszkolaków

Liczba

uczniów

Oddziały

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach

41

99

9

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Dąbrowskiego

13

34

6

Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach

240

393

27

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach

74

176

12

Razem

368

702

54

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w poniedziałek, 4 września 2023 r. i zakończą w piątek, 21 czerwca 2024 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa  od 23 do 31 grudnia 2023 r., przerwa wiosenna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Termin ferii zimowych w województwie małopolskim wypada 12 – 25 lutego 2024. Termin egzaminu ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, przedszkolakom, uczniom i rodzicom życzymy owocnej pracy oraz spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2023/2024. Mamy nadzieję, że pomimo wielu zawirowań w latach ubiegłych między innymi pandemii, a także trwającej wojny w Ukrainie, rozpoczynający się rok szkolny upłynie w dobrej i radosnej atmosferze.