Przejdź do stopki

JUBILEUSZ 45-LECIA „SŁOPNICZAN”!

Treść

Zespół regionalny „Słopniczanie” w tym roku obchodzi Jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji, 11 listopada br. odbyło się świętowanie – byli goście, gratulacje, kwiaty i przede wszystkim życzenia dalszych sukcesów.

Obchody Jubileuszu poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach. W drugiej części spotkania podsumowano dotychczasową działalność zespołu. Była to również okazja, by złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju działalności grupy. Udział w jubileuszu licznie wzięli zaproszeni goście.

 

Podczas uroczystości, na ręce wieloletniego kierownika zespołu Józefa Wójtowicza, zaproszeni goście wręczyli upominki wraz z życzeniami dalszego rozwoju. W imieniu całego Samorządu Gminy Słopnice, wójt Adam Sołtys oraz Przewodniczący Rady Gminy Józef Bednarczyk wręczyli okoliczny grawer, w którym podziękowali za zaangażowanie w działalność kulturalną, podkreślając jak ważna jest dbałość o lokalną tradycję i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Życzenia radości, satysfakcji oraz podziękowania, skierowane zostały także do wszystkich osób, które przez te 45 lat były związane z działalnością zespołu i przyczyniały się do jego rozwoju. Uroczystość ta, była również okazją do świętowania Jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej gawędziarza ludowego i zarazem członka zespołu Mariana Janika, który wielokrotnie zajmował czołowe miejsca na prestiżowych festiwalach folklorystycznych, reprezentując gminę Słopnice. Na ręce zasłużonego gawędziarza, wójt gminy przekazał okoliczny grawer z podziękowaniami, gratulacjami oraz życzeniami kolejnych lat scenie.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Słopniczanie” powstał w październiku 1978 roku z inicjatywy Pani Marii Kaim przy współpracy Marii Król i Mariana Wójtowicza. Pierwszą kierowniczką zespołu była Maria Król, a od września 1981 roku funkcję tę pełni niezmiennie Józef Wójtowicz. „Słopniczanie” reprezentują folklor z pogranicza góralsko-lachowskiego. Etnograficznie, zespół należy do grupy Górali Białych, a w swych programach prezentuje zwyczaje i obrzędy tego regionu. Przez 45 lat działalności, zespół brał udział w różnorakich przeglądach, festiwalach, konkursach i imprezach towarzyszących, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. „Słopniczanie” swoje występy prezentują na scenach całej Polski, a także poza  granicami kraju m.in. w Anglii, Francji, Belgii, Włoszech i Niemczech. Zespół ma w swoim repertuarze takie programy jak: Baciarka, Obigrowka, Przy bromie u pani młode, Ocepiny pani młode, Śmigus, Omłocek, Okopek, a także 3-aktowe góralskie Jasełka.  

Zarówno „Słopniczanom” jak i panu Marianowi serdecznie gratulujemy Jubileuszu! Przekazujemy życzenia pomyślności, dynamicznego rozwoju oraz dalszych sukcesów i dobrego zdrowia wszystkim obecnym i byłym członkom zespołu.

 

Fot.: ziemialimanowska.pl, Zespół regionalny "Słopniczanie"/Fb