Przejdź do stopki

ROK OBFITY W INWESTYCJE DROGOWE I NIE TYLKO

Treść

Samorząd Gminy Słopnice od wiosny sukcesywnie realizował inwestycje związane z modernizacją dróg na terenie całej gminy. Konieczne roboty modernizacyjne  w zakresie odwodnienia oraz nowej nawierzchni dróg pochłonęły kwotę 2 292 902,29 zł.

Modernizację przeszło łącznie 18 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 5,4 km. Generalnym wykonawcą zadania była firma Drogbud Stanisław Staśko ze Słopnic, a podwykonawcą firma Limdrog z Limanowej. Roboty zostały wykonane właściwie, a odbioru dokonano bez uwag. Modernizacji poddane zostały m.in. drogi w osiedlach: Barnasie, Piechoty, Goryczki, Szczepanowo, Przysłop, Saryse, Ślazykówka, Ubikówka, Pod Dziołem, Dzioł, Miłkowskie, Międzydwory oraz Młynarze.

 

 

Na realizację powyższych  inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które stanowią 87% wartości inwestycji. Pozostałą część pokryto ze środków własnych budżetu gminy.

Na końcowym etapie jest również realizacja kolejnych dwóch inwestycji, mianowicie remont budynku urzędu gminy oraz doświetlenie dróg. Efektem docieplenia budynku urzędu gminy, będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do jego ogrzewania. Nowa elewacja budynku, poprawi jego aspekt estetyczny. W Słopnicach poprawi się także oświetlenie drogowe. W ramach tego zadania, 31 opraw oświetleniowych doświetli fragment drogi powiatowej o długości około 1,2 km w Słopnicach Górnych w kierunku Zalesia, natomiast kolejnych 41 opraw oświetleniowych oświetli początkowy odcinek drogi  gminnej Słopnice-Mogielica, na odcinku ok. 1,7 km.

 

Na zaawansowanym etapie są również prace przy kolejnych dwóch dużych inwestycjach, których zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach w sołectwie Granice, powstaje nowa sala gimnastyczna, a w osiedlu Przylaski trwa budowa kanalizacji sanitarnej.

Kończy się więc kolejny dobry rok, w którym uda się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i remonty. Planowana ich wartość wynosi łącznie ponad 15 mln złotych, z czego kwota ok. 6,5 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, ok. 4 mln na inwestycje wodno-kanalizacyjne i ok. 3 mln na inwestycje oświatowe. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie inwestycje są finansowane ze środków własnych gminy oraz ze środków pozyskanych do budżetu, bez konieczności zaciągania kredytu.