Przejdź do stopki

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA 2024 ROK

Treść

W dniu 8 lutego br. między Gminą Słopnice a przedstawicielami klubów sportowych zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Słopnice w 2024 roku. Oferty przedstawiające działania w różnych dziedzinach  sportowych zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Słopnice.

Wójt Gminy Słopnice w drodze otwartego konkursu ofert w 2024 roku przyznał dotacje dla klubów sportowych i zlecił do realizacji następujące zadania z zakresu sportu:

Termin realizacji zadań to 30 listopada 2024 rok.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z ofertą działalności sportowej klubów oraz czynnego udziału w życiu sportowym gminy poprzez zgłoszenie chęci udziału w treningach i zajęciach sportowych u przedstawicieli organizacji. Do aktywności fizycznej zachęcamy przede wszystkim najmłodszych mieszkańców naszej gminy, sport to wspaniała forma rozrywki a także rozwój wszelkich umiejętności fizycznych.  Zapraszamy do śledzenia poczynań i sukcesów sportowców na stronach internetowych oraz facebook’u.

Na nadchodzący sezon sportowy wszystkim członkom klubów życzymy dużo wytrwałości
w realizowaniu zamierzeń sportowych oraz  ich odzwierciedlenia w osiąganych sukcesach. Niech to będzie czas owocnej współpracy, która przyczyni się do sportowego rozwoju społeczności gminy Słopnice.

Zdjęcia