Przejdź do stopki

PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2023

Treść

Kadencja 2018-2023 była najdłuższą dotychczas kadencją samorządu. W związku z tym, że dobiega końca, chcielibyśmy przybliżyć Państwu osiągnięcia, zrealizowane inwestycje i wielopłaszczyznową działalność Samorządu Gminy Słopnice na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Samorząd Gminy Słopnice w czasie trwania kadencji 2018-2023 przeznaczył na inwestycje ponad 40 mln złotych. Kluczowymi inwestycjami zrealizowanymi w tym okresie są inwestycje wodno-kanalizacyjne. Istniejący stan zwodociągowania i skanalizowania naszej gminy stawia nas w ścisłej czołówce w województwie małopolskim (stan zwodociągowania 90%, stan skanalizowania ponad 70 %, biorąc pod uwagę tereny możliwe do skanalizowania). W czasie trwania kadencji powstało łącznie 9 km sieci wodociągowej, na którą samorząd gminy wydatkował 1,7 mln zł. Efektem prac było podłączenie do wodociągu 225 gospodarstw domowych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej kosztowała 9,5 mln zł, a w efekcie powstało kolejnych 36 km sieci, z której korzysta 478 nowych użytkowników. Dzięki tym inwestycjom, gmina stała się atrakcyjna w zakresie terenu pod zabudowę mieszkalną. Zdecydowanie, zachęca również turystów do różnych form rekreacji oraz spędzania czasu wolnego. Ważną inwestycją dla mieszkańców naszej gminy była także budowa Gminnego Centrum Rekreacji. Dzięki wykonanym inwestycjom drogowym w gminie, poza nielicznymi wyjątkami niezależnymi od samorządu, prawie wszystkie budynki mają dojazd do miejsca zamieszkania nową drogą asfaltową. W kadencji 2018-2023 gmina Słopnice przeznaczyła na rozwój infrastruktury drogowej kwotę 21 mln złotych. Modernizacji poddano 146 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości, ponad 50 km, na których położono nową nawierzchnię asfaltową. Jednym z ważniejszych obszarów inwestycji, na które samorząd kładzie nacisk od początku swojego istnienia, jest tworzenie i utrzymanie dobrej infrastruktury oświatowej niezbędnej do kształcenia uczniów. Sieć budynków szkolnych stanowią 4 placówki z kompleksami boisk sportowych. W okresie mijającej kadencji, trzy z nich przeszły gruntowne prace termomodernizacyjne. Obecnie, najdroższym zadaniem realizowanym przez Gminę Słopnice jest budowa sali gimnastycznej w sołectwie Granice. Na rozwój infrastrukturalny bazy oświatowej przeznaczono prawie 5 mln zł – podsumowuje Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys.

Co z pewnością warto podkreślić, na koniec kadencji 2018-2023 Gmina Słopnice pozostaje praktycznie bez zadłużenia, a do spłaty pozostaje jedynie pożyczka preferencyjna w kwocie 390 tys. zł, o której umorzenie gmina Słopnice może wnioskować w przyszłym roku.

Szanowni Państwo! Zachęcamy Państwa do obejrzenia prezentacji, która za sprawą fotografii, ukazuje zrealizowane inwestycje, inicjatywy i osiągnięcia Samorządu Gminy Słopnice w mijającej kadencji 2018-2023. Prócz działań w zakresie rozbudowy infrastruktury będą mogli Państwo również wspomnieć najważniejsze wydarzenia cykliczne ostatnich lat oraz nowe propozycje, które zagościły w kalendarzu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i patriotycznym.