Przejdź do stopki

INFORMACJA - BEZPŁATNY DOWÓZ PASAŻERSKI W DNIU WYBORÓW

Treść

Wójt Gminy Słopnice informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski dla wyborców z Gminy Słopnice w dniu 7 kwietnia 2024 r. W dniu wyborów kursować będzie bus dowożący mieszkańców do lokali wyborczych, w obwodzie głosowania Nr 1,3 i 5. Bus kursować będzie dwa razy w ciągu dnia wyborczego, jeden kurs przed południem, drugi po południu. Przejazd jest bezpłatny. Szczegółowe godziny odjazdów z poszczególnych przysiółków i osiedli przedstawia rozkład jazdy zamieszczony poniżej.

Linia 1 – Obwód głosowania Nr 1 i 5                                                                         
Przylaski-Zamieście - Słopnice Dolne-Zaświercze-Podgórze -Putówka- Słopnice Dolne

Linia 2 – Obwód głosowania Nr 3

Michałki-Zaprzały-Szkoła -Zarąbki-Goryczki-Szkoła

Wrócić będzie można tym samym busem. Kontakt do kierowcy tel. +48 665 433 719. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu +48 791 596 929.

                                                     Wójt Gminy Słopnice
                                                      (-) Adam Sołtys