Przejdź do stopki

RAPORT O STANIE GMINY SŁOPNICE ZA ROK 2023

Treść

Obowiązek sporządzenia przez wójta raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Raport Gminy Słopnice za rok 2023 został przekazany Radzie Gminy Słopnice drogą elektroniczną.  O terminie debaty z udziałem mieszkańców poinformujemy Państwa po wyznaczeniu terminu sesji, podczas której odbędzie się dyskusja nad raportem.

Treść raportu o stanie Gminy Słopnice za 2023 rok znajduje się poniżej oraz jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słopnice.

RAPORT O STANIE GMINY SŁOPNICE ZA ROK 2023

 

Pliki