Przejdź do stopki

RADNI I WÓJT ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

Treść

Pierwsza sesja Rady Gminy Słopnice kadencji 2024-2029 odbyła się 7 maja 2024 r. w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach. Sesję inauguracyjną rozpoczął i poprowadził najstarszy z radnych nowej kadencji – Henryk Ślazyk. Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Tadeusza Florka i  Zastępcę Edwarda Srokę, radni przystąpili do ślubowania. Godne, rzetelne i uczciwie wywiązywanie się z obowiązków radnego oraz działanie mające na względzie dobro gminy Słopnice i jej mieszkańców ślubowało 10 radnych, którzy ponownie uzyskali mandat oraz 5 nowych radnych. Zaświadczenie o wyborze na wójta odebrał Adam Sołtys, który po raz kolejny złożył uroczyste ślubowanie na urząd Wójta Gminy Słopnice.

Zgodnie z następnym punktem posiedzenia, radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice. W tajnym głosowaniu, wyrazili swoje zaufanie i jednogłośnie poprali jedyną zgłoszoną kandydaturę – Józefa Bednarczyka, który funkcję tę pełnił w ostatniej kadencji. Rozszerzając porządek obrad, radni zdecydowali także o wyborze dwóch wiceprzewodniczących rady. W odrębnych głosowaniach tajnych, radni jednogłośnie zdecydowali, że rolę tą będą pełnili Marcin Kęska oraz Elżbieta Curzydło.

W dalszej części posiedzenia powołane zostały składy osobowe wszystkich stałych komisji rady gminy, a głosowaniu poddane zostały kandydatury na ich przewodniczących. Po ukonstytuowaniu się rady gminy, sprawozdanie o stanie gminy Słopnice przedstawił radnym wójt Adam Sołtys.

  

Podczas sesji, wójt gminy Słopnice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli podziękowania i wręczyli okolicznościowe grawery na ręce radnych, którzy nie będą pełnić tej funkcji w kolejnej kadencji. Słowa podziękowania za zaangażowanie i wieloletni wkład w rozwój Gminy Słopnice powędrowały w stronę Józefy Bulanda, Ireny Kulpy, Józefa Liszki, Przemysława Bienia i Arkadiusza Szczeciny. Ponadto, Józef LiszkaRadny Rady Gminy Słopnice w latach 2014 – 2024, za pracę i budowanie wspólnoty samorządowej na przestrzeni lat, został włączony w poczet Honorowych Radnych Rady Gminy Słopnice.

Radni Rady Gminy Słopnice kadencji 2024 -2029:

Bednarczyk Józef, Curzydło Elżbieta, Curzydło Józef, Faron Wojciech, Kęska Marcin, Klupa Marek, Matusiak Mateusz, Matusiak Janusz, Marcisz Adam, Porębski Marian, Sołtys Jerzy, Ślazyk Henryk, Ślazyk Krzysztof, Ślazyk Tadeusz, Wojcieszak Wiesław.

 

Skład stałych Komisji Rady Gminy Słopnice przedstawia się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA

 • Curzydło Józef - przewodniczący komisji
 • Matusiak Mateusz
 • Porębski Marian

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 • Porębski Marian
 • Jerzy Sołtys
 • Ślazyk Henryk  - przewodniczący komisji
 • Ślazyk Krzysztof
 • Ślazyk Tadeusz

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 • Curzydło Elżbieta
 • Faron Wojciech – przewodniczący komisji
 • Marcisz Adam
 • Ślazyk Krzysztof
 • Wojcieszak Wiesław

KOMISJA INWESTYCJI I FINANSÓW

 • Bednarczyk Józef
 • Kęska Marcin
 • Kulpa Marek – przewodniczący komisji
 • Matusiak Janusz
 • Marcisz Adam

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 • Curzydło Józef
 • Faron Wojciech
 • Kulpa Marek
 • Matusiak Mateusz – przewodniczący komisji
 • Ślazyk Henryk