Przejdź do stopki

UROCZYSTOŚĆ DEDYKACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA PAWŁA II

Treść

Dedykacja – poświęcenie, słowa te określają obrzędy kościelne związane z oddaniem do użytku ściśle liturgicznego nowego kościoła oraz ołtarza. Uroczystość dedykacji kościoła pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach Dolnych miała miejsce w sobotę, 6 lipca, przy udziale wiernych, którzy wypełnili go po brzegi. Nie zabrakło także osób, które na przestrzeni lat przyczyniły się do powstania i wyposażenia kościoła. Jak wielokrotnie zostało podkreślone przez proboszcza parafii ks. Jana Gniewka – kościół ten to nasze wspólne dzieło, a wybudowany został dzięki życzliwości, ofiarności i pracowitości parafian. Przypomnijmy, że budowa nowej świątyni, projektu autorstwa Sebastiana Pitonia z Kościeliska, rozpoczęła się w 2008 roku, a po zaledwie 5 latach, w roku 2013, kościół został poświęcony i oddany do użytku. Urząd kierownika budowy pełnił pan Aleksander Cwynar z Krakowa, a kierownikiem robót, czyli głównym majstrem przez cały czas budowy był pan Stanisław Florek ze Słopnic.

Kościół wybudowany został z potrzeby wiary i samych wiernych, a następstwa budowy kościoła widoczne są w parafii w postaci przekazywania łańcucha ciągłości wiary, z pokolenia na pokolenie - podkreślał biskup Andrzej Jeż podczas homilii.

 

Warto przypomnieć, że 14 października w kościele pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach biskup tarnowski Andrzej Jeż poświęcił nowe organy, które i 6 lipca wybrzmiały podczas koncertu Bartosza Patryka Rzymana.

Odzwierciedlając przywiązanie do tradycji, rodzina państwa Podgórnych w strojach regionalnych przywitała biskupa, prosząc w imieniu całej społeczności parafii o dokonanie dedykacji kościoła. W uroczystości licznie wzięli udział parafianie, zaproszeni goście oraz stowarzyszenia i organizacje z terenu naszej gminy. Obecne były poczty sztandarowe Gminy Słopnice, Związku Podhalan Oddział Górali Białych w Słopnicach oraz jednostki OSP Słopnice Dolne. O oprawę mszy św. zadbał chór Cantus Enim, wsparty członkami zespołu Veni oraz instrumentalistami ze Słopnic, a także Słopnicki Zbyrcok. Dary do ołtarza przynieśli zaś Mali Słopniczanie i Słopniczanie. Słowa podziękowania w stronę proboszcza ks. Jana Gniewka za podjęcie trudu budowy kościoła oraz nieustanną troskę o parafię, w imieniu wszystkich parafian zostały skierowane przez pana Józefa Jaworskiego. 

 

Więcej o uroczystości dedykacji kościoła można przeczytać w artykułach na stronie Gościa Niedzielnego pt. Wielkie pragnienie kościoła, brawa dla proboszcza i szacunek do tego, kim i skąd jesteśmy oraz Radia RDN pt. To był wyjątkowy dzień w Słopnicach. Biskup dokonał dedykacji kościoła.

 

Fot. Waldemar Sołtys