Przejdź do stopki

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

    wyświetleń: 72

Treść

NAZWA ZADANIA: POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 


PROGRAM: RZĄDOWY PROGRAM NA LATA 2019-2023 


DOFINANSOWANIE: 90 977 zł


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 113 722 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.