Przejdź do stopki

DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH PRZEZ BENEFICJENTA NA DZIEŃ OGŁOSZENIA „PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”, TJ. 22 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.

    wyświetleń: 582

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH PRZEZ BENEFICJENTA NA DZIEŃ OGŁOSZENIA „PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”, TJ. 22 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


NAZWA ZADANIA: POMOC W REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY, W TYM RÓWNIEŻ REALIZACJI PRZEZ ASYSTENTA RODZINY WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 2 I 3 USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”


OKRES REALIZACJI: 22.10.2021 r. – 31.12.2021 r.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 600,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 750,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.