Przejdź do stopki

PROJEKT GRANTOWY PN. MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY II. REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

    wyświetleń: 108

Treść

NAZWA ZADANIA: PROJEKT GRANTOWY PN. MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY II. REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


PROGRAM: 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE, DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODDZIAŁANIE 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2022


DOFINANSOWANIE:  74 800,00 zł


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 74 800,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA: 

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Za otrzymane środki planowany jest zakup monitorów interaktywnych umożliwiających realizację zajęć edukacyjnych oraz prowadzenie edukacji zdalnej uczniów szkół.