Przejdź do stopki

PROJEKT GRANTOWY PN. MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY. CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

    wyświetleń: 53

Treść

NAZWA ZADANIA: MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY. CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


PROGRAM: 10 OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE, DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODDZIAŁANIE 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020


DOFINANSOWANIE:  57 560,57 zł


CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 57 560,57  zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA: 

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzetu komputerowego umozliwiającego zdalne nauczanie w  związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Za otrzymane środki zakupiono komputery stacjonarne All in One oraz laptopy umożliwiające realizację zajęć edukacyjnych oraz prowadzenie edukacji zdalnej uczniów szkół z terenu gminy Słopnice.