Przejdź do stopki

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

    wyświetleń: 53

Treść

RODZAJ DOTACJI: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY


NAZWA ZADANIA: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024


OKRES REALIZACJI: 2024 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 310 723,33 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 310 723,33 zł


DATA PODPISANIA UMOWY: 19 lutego 2024 r.


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 19.02.2024 r.