I SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Czwartek, 22 listopada 2018
godz. 10:00
ADRES
34-615 Słopnice 40, Gminny Kompleks Sportowy, sala konferencyjna I piętro.
MIEJSCE
SŁOPNICE, GMINNY KOMPLEKS SPORTOWY

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II
z dnia 4 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Słopnice w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Słopnice wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.