UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji , w których następuje spalanie paliw (Dz. U. z 2017r. poz. 787)obowiązuje od 1 lipca 2017 roku

TO TRZEBA WIEDZIEĆ

 

Od 1 lipca 2017 roku NIE WOLNO:

  • spalać mułów i flotów węglowych (a więc paliw, w których udział drobnego węgla kamiennego lub brunatnego, o uziarnieniu 0-3 mm, jest większy niż 15%),
  • spalać (mokrego) drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane.

 

Osoby, które budują nowy dom lub wymieniają kocioł na nowy (od 1 lipca 2017 roku) ‒ winny zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu [w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185].

 

Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno).

 

 

Osoby posiadające obecnie kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3 [według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze --  Część 5: Kotły grzewcze na  paliwa  stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i znakowanie”] ‒ winny do końca 2022 roku wymienić go na nowy.

 

Stary kocioł można zastąpić: kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu, ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na olej opałowy.

 

 

Osoby posiadające obecnie kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 [według normy PN-EN 303-5:2012] ‒  winny do końca 2026 roku wymienić go na nowy.

 

Stary kocioł można zastąpić: kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu, ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na olej opałowy.

 

Osoby posiadające obecnie kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 ‒ mogą go używać bezterminowo.

Dla osób korzystających obecnie z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadziła żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Natomiast w przypadku rezygnacji z tego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, należy należy od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu.

 

W przypadku innych pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

 

Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu.

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (upoważnionych pracowników gmin, Policję, Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska lub inne służby) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji.

Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, ma być domniemywane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem lub grzywną.

„Uchwała antysmogowa” dostępna na stronie internetowej: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/787/akt.pdf

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

 

 

 

 

Tagi