ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KRAKOWIE

Zadanie pn. "Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

 

Tagi