OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO!

Obwieszczenie dotyczące sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

Tagi