Przejdź do stopki

FUNDACJA KTO Kultura –Troska - Otwartość

    wyświetleń: 503

Treść

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość

 

Fundacja  została założona w 2011 roku i jest wpisana do KRS pod nr 0000391354 oraz posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w związku z tym ma m.in. możliwość uzyskania 1% podatku.

 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo-kulturalna i społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania społeczności lokalnych. Fundacja aktywnie wypełnia swoją misję realizując różnego rodzaju projekty aktywizacji zawodowej, warsztaty edukacyjne, organizując akcje pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących. Fundacja KTO jest współautorem publikacji: Księga kulinarna  „Tradycyjne słopnickie przepisy”, „Niepełnosprawność intelektualna to nie jest choroba”, Informator turystyczny „Słopnice w Beskidzie Wyspowym” oraz spotów filmowych promujących walory turystyczne Gminy Słopnice  „Razem w góry, czyli rodzinne Słopnice”, „Bieg Narciarski wokół Mogielicy 2013”. Organizacja ma na swoim koncie liczne wyróżnienia i nagrody uznania za podjęte i realizowane inicjatywy

 

KONTAKT

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość
adres: Słopnice 833, 34-615 Słopnice
tel. 515 555 146 – Prezes
e-mail: kontakt@fundacjakto.pl
www.fundacjakto.pl
nr rachunku bankowego: BSR 38 8589 0006 0190 0758 3568 0001

 

Władze Fundacji
Agnieszka Lewonowska-Banach – Prezes Zarządu
Katarzyna Drzymała – Członek Zarządu
Alina Banach – Członek Zarządu