BUDŻETOWA SESJA RADY GMINY

Ostatnie w 2020 roku posiedzenie Rady Gminy Słopnice odbyło się 30 grudnia. Zapadły na nim ważne decyzje związane z budżetem gminy na rozpoczynający się Nowy Rok. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w świątecznej sesji wzięli udział jedynie Radni, Wójt Gminy, przedstawiciele Samorządu oraz zaproszeni przedstawiciele powiatu.

Najważniejszym punktem obrad XVI Sesji rady Gminy było przegłosowanie uchwał ustalających przyszłoroczny stan dochodów i wydatków Gminy Słopnice. Nowy budżet to ponad 38 mln zł po stronie dochodów i w zaokrągleniu 41,5 mln zł po stronie wydatków. Środki zabezpieczone na kontynuację inwestycji gminnych to 6,8 mln zł oraz rezerwa w wysokości 300 tys. zł. W 2021 roku samorząd planuje kontynuować przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych oraz kontynuację budowy kanalizacji w Sołectwie Mogielica – ok. 4,5 km. W dalszym ciągu rozbudowywana będzie sieć wodociągowa, która wyposaży nowe budynki w wodę. Ponadto ważną inwestycją będzie termomodernizacja budynków szkół oraz budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia.

 

Po uchwaleniu budżetu Wójt Gminy Adam Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu za rok 2020. Tradycyjnie w podsumowaniu znalazł się wykaz inwestycji gminnych, które pomimo pandemii terminowo udało się wykonać wszystkie zaplanowane na miniony rok. Warto podkreślić, że na tegoroczne inwestycje i remonty łącznie wydatkowano kwotę 6,4 mln zł w tym kwota pozyskanych środków finansowych ponad 3 mln zł. Jako najważniejsze wymienił: budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł., przebudowę drogi gminnej Słopnice-Zagrody za kwotę 1,7 mln zł, rozbudowę szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica w ramach których odbył się remont dróg Leśniówka, Dzielec i Dzielec-Kuźle za łączną kwotę 969 800 tys. zł., remont drogi gminnej Więcki-Sasy za kwotę 213 500 tys. zł., budowę drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem przy Urzędzie Gminy za kwotę 218 749 tys. zł., nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach wewnętrznych Pokusówka, Giemziki Górne, Karczówka i Przysłop za kwotę 284 818 tys. zł., oświetlenie drogowe przy drodze gminnej Słopnice-Mogielica za kwotę 83 032 tys. zł.

Epidemia koronawirusa znacznie ograniczyła liczbę wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie. Dotąd licznie odbywające się imprezy i wydarzenia musiały zostać całkowicie odwołane lub odbywały się w całkowicie zmienionej formule, tak było m.in. ze Świętem Odzyskania Niepodległości czy upamiętnieniem rocznicy zrzutów na Dzielcu. Na zakończenie została zaprezentowana działalność stowarzyszeń, organizacji i fundacji działających w gminie. Sprawozdanie z działalności samorządu wójt Adam Sołtys zakończył podziękowaniem skierowanym w stronę wszystkich, którzy pomimo niesprzyjającej sytuacji zaangażowali się w rozwój i życie społeczne Słopnic.

 

Na ręce Starosty Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięby oraz Radnych Powiatowych Jana Więcka i Józefa Jaworskiego zostały złożone podziękowania za współpracę w minionym roku i inwestycje powiatowe, które znacznie polepszają jakość życia także mieszkańców naszej gminy, m.in. przebudowa drogi powiatowej Zamieście – Słopnice – Zalesie na odcinku ok. 7 km na kwotę ponad 8 mln zł. W swoim wystąpieniu Starosta pozytywnie odniósł się do sukcesów samorządu Gminy Słopnice oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy.

 

 

Szczegóły zawarte w sprawozdaniu można poznać pobierając załącznik zamieszczony poniżej.

 

GALERIA