Przejdź do stopki

W ubiegłym tygodniu, Kierownictwo Urzędu Gminy Słopnice dziękowało wieloletniej Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zofii Mrózek za pracę na rzecz mieszkańców Słopnic oraz urzędu gminy. Pani Zofia po 40 latach pracy, w tym 33 latach na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (7 lat w Gminie Tymbark i 26 lat w Gminie Słopnice), przeszła na emeryturę.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą Banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Słopnice oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, z dniem 1 stycznia 2023 r. zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który uiszczana jest opłata skarbowa.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy państwu lokalizacje Punktów Wydawania preparatów ze stabilnym jodem w Gminie Słopnice. Punkty te zostaną uruchomione wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym.