Przejdź do stopki

Urząd Gminy Słopnice informuje, że obecnie rozwożony jest węgiel w ramach zakupu preferencyjnego. Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla i nie wpłaciły jeszcze należności za węgiel, powinny zrobić to jak najszybciej.

Od dłuższego czasu, mieszkańcy Słopnic mogą korzystać z odnowionej sieci dróg gminnych i wewnętrznych. W połowie listopada, oficjalnie zakończyła się bowiem historycznie największa inwestycja gminy Słopnice realizowana jednoetapowo.

8 listopada 1942 r. w Słopnicach, Niemcy przeprowadzili skuteczną obławę na os. Groń (Podmogielica) na dom rodziny Kurnytów. Aresztowano wówczas Słopniczan - Stanisława Kurnytę "Motyla" oraz jego wujka Wincentego Liska. W 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, przypominamy kilka faktów z historii.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), Gmina Słopnice informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Słopnice na podstawie art. 3, ust. 1 tej ustawy.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy państwu lokalizacje Punktów Wydawania preparatów ze stabilnym jodem w Gminie Słopnice. Punkty te zostaną uruchomione wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Uprzejmie informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, istnieje możliwość składania wniosków z programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Słopnice.