DELEGACJA ZE SŁOPNIC Z WIZYTĄ NA WĘGRZECH

Delegacja ze Słopnic złożyła wizytę w partnerskiej węgierskiej miejscowości Balkany. Na zaproszenie burmistrza Palosi Laszlo, delegacja ze Słopnic uczestniczyła w obchodach jubileuszu nadania praw miejskich miejscowości Balkany.

Samorząd gminy Słopnice reprezentowali: wójt Adam Sołtys, delegacja radnych gminy Słopnice na czele z przewodniczącym Józefem Bednarczykiem, Skarbnik Jan Więcek oraz Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego, Oświaty, Kultury Anna Strug.

Dzień poświęcony współpracy partnerskiej 14 września br., rozpoczął się od podpisania umowy o kontynuowaniu partnerstwa gmin. Dalszy pobyt w Balkany uplynął na udziale w uroczystościach lokalnych i świetowaniu 15-lecia nadania praw miejskich Balkany.

Spotkanie było także okazją do podziękowania zarówno inicjatorom współpracy partnerskiej, jak i tym, którzy na co dzień realizowali, bądź realizują jej założenia. W imieniu samorządu gminy Słopnice i w dowód długotrwałej przyjaźni wójt Adam Sołtys przekazał burmistrzowi Balkany Palosi Laszlo pamiątkowy klucz z herbem Gminy Słopnice. Część oficjalną zakończyły wspólne wspomnienia, a także rozmowy na temat dalszej współpracy.

Warto dodać, że miasto Balkany to druga partnerska miejscowość, z którą gmina Słopnice, zawarła umowę współpracy w 2005 r. Dzisiaj w gronie miast partnerskich Słopnic są jeszcze cztery inne miejscowości: Chlebnice (Słowacja), Lazari (Rumunia), Giesshubl (Austria) i Zajta (Węgry).

 

Tagi

GALERIA